Line

Ticari Elektronik İleti İzni

İşbu muvafakatname ile Call Center Resources Danışmanlık A.Ş. tarafından; doğrudan veya dolaylı olarak pazarlama, promosyon, reklam, satış, müşteri memnuniyeti araştırmaları, anket çalışmaları, tanıtım, kutlama, temenni, onay alma ve benzeri amaçlarla elektronik posta, çağrı merkezi, telefon, haber bülteni,  otomatik arama, WhatsApp, sosyal medya  ve benzeri internet uygulamaları vasıtasıyla ticari elektronik iletiler gönderilmesine ve  bu faaliyetlerin yürütülmesi amacıyla  yurtiçi ve/veya yurtdışında bulunan hizmet sağlayıcı bilgi sisteminde muhafaza edilebilmesine 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun uyarınca onay veriyorum.

Line
CCR Group

Adres: Nanda Plaza, Kozyatağı Mah.
Kaya Sultan Sk. No:83/1-A Kat:8
34742 Kadıköy / İstanbul

Tel: +90 216 504 37 54
E-Mail: ccr@ccr.group

Microsoft Partner

ISO 9001
ISO 27001
ISO 27701