Line
Süreç Danışmanlığı

Süreç Danışmanlığı

CCR, 25 yılı aşkın ulusal ve uluslararası tecrübesini deneyimli kadrosu ile birlikte müşteri deneyimi ve çağrı merkezi teknolojilerinde uçtan uca süreç danışmanlığı vermektedir.

CCR danışmanlık kapsamında yapılan çalışmalar ile kurumların kendisine özel yapısını ve mevcut süreçlerini gözden geçirip, gereksinim duyulan yeni süreçlerin sisteme dâhil edilmesini sağlayarak işlerin planlı ve sistematik olarak ilerlemesine destek olur.

Süreç Danışmanlığıyla Sağlanan Faydalar;

  • Mevcut süreçlerin gözden geçirilmesi, mevcut durum analizi ve iyileştirme alanlarının belirlenmesi
  • Süreçlerin önem seviyesinin belirlenmesi
  • Performansa göre gruplanması
  • Katma değer sağlamayan iş adımlarından vazgeçilmesi
  • Süreç boşluklarının ve örtüşmelerin belirlenmesi
  • Kuruma uygun takım çalışması ve süreç sahipliğinin oluşturulması
  • Süreçlerin verimliğinin artırılması ve devamlı geliştirilmesi
Line
CCR Group

Adres: Nanda Plaza, Kozyatağı Mah.
Kaya Sultan Sk. No:83/1-A Kat:8
34742 Kadıköy / İstanbul

Tel: +90 216 504 37 54
E-Mail: ccr@ccr.group

Microsoft Partner

ISO 9001
ISO 27001
ISO 27701