İşbu muvafakatname ile Call Center Resources Danışmanlık A.Ş. tarafından; doğrudan veya dolaylı olarak pazarlama, promosyon, reklam, satış, müşteri memnuniyeti araştırmaları, anket çalışmaları, tanıtım, kutlama, temenni, onay alma ve benzeri amaçlarla elektronik posta, çağrı merkezi, telefon, haber bülteni,  otomatik arama, whatsapp, sosyal medya  ve benzeri internet uygulamaları vasıtasıyla ticari elektronik iletiler gönderilmesine ve bu faaliyetlerin yürütülmesi amacıyla  yurtiçi ve/veya yurtdışında bulunan hizmet sağlayıcı bilgi sisteminde muhafaza edilebilmesine 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun uyarınca onay veriyorum.